Znaleziono 1 artykuł

Marijan Zadnikar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona zabytków i historia sztuki w Słowenii po roku 1945 Marijan Zadnikar s. 16-29