Znaleziono 12 artykułów

Krzysztof Zadrożny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spór o grunt, czyli legendarny kamień na granicy wsi Słup i Suserz Krzysztof Zadrożny s. 18-19
Bitwa pod Ciółkowem : 22 stycznia 1863 Krzysztof Zadrożny s. 20-21
Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym Krzysztof Zadrożny s. 26-28
Kajetan Wawrzyniec Baliński Krzysztof Zadrożny s. 38-41
Żandarmi narodowi ze Staroźreb Krzysztof Zadrożny s. 41-0
Cmentarz ewangelicki we wsi Miałkówek : rys historyczny Krzysztof Zadrożny s. 42-43
Obraz wsi sokólskiej połowy XIX wieku w rękopisie Adama Bućkiewicza Krzysztof Zadrożny s. 45-0
Gustaw i Bolesław Ćwirkowie – powstańcy styczniowi Krzysztof Zadrożny s. 52-53
Mogiła powstańca Adama Ratajskiego : epilog artykułu "Żandarmi narodowi ze Staroźreb", „Nasze Korzenie” 2012, nr 3, s. 41 Krzysztof Zadrożny s. 53-0
Trąba powietrzna nad Radziwiem Krzysztof Zadrożny s. 76
Osobliwe zjawiska : piorun kulistyczny na łamach prasy z 1824 roku Krzysztof Zadrożny s. 76-0
Dyskusja na łamach prasy o osuwiskach płockiej skarpy Krzysztof Zadrożny s. 88-0