Znaleziono 13 artykułów

Jerzy Zając

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe źródła do portretu i bibliografii Henryka Sienkiewicza Jerzy Zając s. 13-32
Józef Piłsudski i Legiony Polskie w najstarszej prasie młodzieży duchownej Jerzy Zając s. 37-54
Kościół w służbie chorym Jerzy Zając s. 125-140
Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II Rzeczypospolitej Jerzy Zając s. 143-158
"Religijność integralnym elementem regionu", V krajowe spotkanie księży regionalistów : (Wyższe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą, 10-12 września 2013) Jerzy Zając s. 185-188
Nieznane stronice czasopism polskich seminarzystów z Wilna Jerzy Zając s. 191-207
"Obywatelstwo na progu XXI wieku. Konteksty prawne i kulturowe", red. M. Ząbek, Warszawa 2013 : [recenzja] Jerzy Zając Maciej Ząbek (aut. dzieła rec.) s. 200-203
Obywatel Adolf Piotr Szelążek Jerzy Zając s. 233-251
Sprawozdanie z działalności Seminaryjnego Centrum Psychologiczno-Formacyjnego ADSUM Jerzy Zając s. 270-273
Terroryzm zagrożeniem moralnym Jerzy Zając s. 277-288
"Ludność świata. Powinność i kapitał", Andrzej Ochocki, Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Zając Andrzej Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 285-287
""Mówiąc Ojczyzna". Kształtowanie polskiej tożsamości - wychowanie polityczne - edukacja kulturalna", IV krajowe spotkanie księży regionalistów : (Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, 19-21 września 2012 r.) Jerzy Zając s. 399-402
"Dwa wieki prasy płockiej", T. 1: "1810-1945", Wiesław Adam Koński, Płock 2012 : [recenzja] Jerzy Zając Wiesław Adam Koński (aut. dzieła rec.) s. 419-421