Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Zajadło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zniesienie kary śmierci w zachodnioeuropejskim systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka Jerzy Zajadło s. 33-44
Słuszna przyczyna jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej : studium z filozofii prawa międzynarodowego Jerzy Zajadło s. 37-76
Biojurysprudencja – dom zbudowany na piasku czy na skale? Oktawian Nawrot Jerzy Zajadło Roman Andrzej Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 172-177
O granicach zasady "lex severior retro non agit" w prawie karnym Michał Królikowski Jerzy Zajadło (aut. dzieła rec.) s. 191-209
"Odpowiedzialność za Mur : procesy strzelców przy Murze Berlińskim", Jerzy Zajadło, Gdańsk 2003 : [recenzja] Sebastian Sykuna Jerzy Zajadło (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Odpowiedzialność za mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim", Jerzy Zajadło, Gdańsk 2003 : [recenzja] Jacek Żygadło Jerzy Zajadło (aut. dzieła rec.) s. 381-386