Znaleziono 4 artykuły

Piotr Zajlich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Olkusz, woj. katowickie Aleksander Jagodziński Jacek Przeniosło Piotr Zajlich s. 320-321
Augst (Szwajcaria). Augusta Raurica Aleksander Jagodziński Jacek Przeniosło Piotr Zajlich s. 324-325
Curres (Włochy) Aleksander Jagodziński Dario Monna Jacek Przeniosło Anna Raggiani Luigi Versino Piotr Zajlich s. 325
Wenecja (Włochy). Murano Witold Hensel Aleksander Jagodziński Janusz Konopacki Krzysztof Misiewicz Jacek Przeniosło Gustavo Traversari Piotr Zajlich s. 326-327