Znaleziono 10 artykułów

Mirosława Zakrzewska-Dubasowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
U źródeł internacjonalizmu pierwszej rewolucji rosyjskiej Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 11-19
Przyczynek do historii jarmarków lubelskich Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 59-74
Organizacja gminy ormiańskiej w Zamościu w XVI - XVII wieku Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 63-82
"Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem", Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 165-166
Armeńskie orientacje polityczne na przełomie XVII i XVIII wieku Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 169-189
Polacy w Rewolucji Październikowej Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 198-204
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 26 czerwca 1980 do 21 października 1982 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 225-229
"W pięćdziesiątą rocznicę ZSRR. Materiały sesji naukowej", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1972 : [recenzja] Albin Koper Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 251-254
"W setną rocznicę urodzin W. I. Lenina. Referaty z sesji naukowej UMSC", red. Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1970 : [receznja] Bogusław Pawłowski Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 X 1982 do 30 IV 1985 Marek Mądzik Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 307-310