Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Zalewska-Fowler

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane problemy polskiego prawa pracy wobec standardów Unii Europejskiej Agnieszka Zalewska-Fowler s. 85-91
    Zacytuj
  • Udostępnij
ADR – techniki polubownego rozstrzygania sporów Agnieszka Zalewska-Fowler s. 96-102