Znaleziono 8 artykułów

Danuta Zamącińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o czytaniu liryki Norwida Danuta Zamącińska s. 191-197
"Przyboś przy świecy", Danuta Zamącińska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Znalezione piórko", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Przyboś wobec Mickiewicza", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 240
Oddział Lubelski (1921) Danuta Zamącińska s. 299-302
Miłosz i Żagary Danuta Zamącińska s. 309-323
"U podstaw liryki Leopolda Staffa", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żołkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 17, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, ss. 286, 6 nlb. : [recenzja] Danuta Zamącińska Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 396-404
"Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu", redaktor Jan Trzynadlowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 120 : [recenzja] Danuta Zamącińska Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 608-613