Znaleziono 3 artykuły

Danuta Zarzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Istota empatii w pielęgnowaniu Anna Krawczyk Danuta Zarzycka s. 19-25
Wybrane elementy teorii pielęgniarstwa Kathryn E. Barnard w odniesieniu do opieki położniczej Iwona Adamska-Kuźmicka Marta Czekirda Wiesław Fidecki Agnieszka Sadurska Lilla Walas Mariusz Wysokiński Danuta Zarzycka s. 79-89
Pacjent z bólem w pracy pielęgniarki Danuta Zarzycka Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 99-114