Znaleziono 21 artykułów

Grażyna Zarzycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog międzykulturowy : teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski Grażyna Zarzycka s. 1-173
Wstęp Grażyna Zarzycka s. 3-5
Wstęp : Refleksje lingwistyczno-kulturowe w glottodydaktyce polonistycznej Grażyna Zarzycka s. 5-7
Dyskurs prasowy o "Łódzkiej Wieży Babel" (na podstawie tekstów publicystycznych 1989-2003) Grażyna Zarzycka s. 5-28
O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej Grażyna Zarzycka s. 11-41
Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ Grażyna Zarzycka s. 63-76
Jan Paweł II jako temat kulturowy Grażyna Zarzycka s. 99-110
Standardy europejskie a nauczanie języka polskiego jako obcego Grażyna Zarzycka s. 129-140
Categorization of foreigner groups by their labeling : based on the analysis of the Polish press discourse Grażyna Zarzycka s. 131-143
Jak w Krakowie chrząszcz brzmi w trzcinie Grażyna Zarzycka Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) Jarosław Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 145-149
Sprawdza się! Grażyna Zarzycka Ewa Bajor (aut. dzieła rec.) Eliza Madej (aut. dzieła rec.) s. 151-157
"Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców : podejście porównawcze", Przemysław E. Gębal, Kraków 2010 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Przemysław E. Gębal (aut. dzieła rec.) s. 152-156
    Zacytuj
  • Udostępnij
Stereotypy Polski i Polaków w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku studentów zagranicznych Grażyna Zarzycka s. 171-195
Jak powstają hasła do "Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców" Grażyna Zarzycka s. 183-189
"Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych" : autorskie omówienie monografii Grażyna Zarzycka s. 243-248
O tekstach i podtekstach Urszula Żydek-Bednarczuk Grzegorz Rudziński (aut. dzieła rec.) Grażyna Zarzycka (aut. dzieła rec.) s. 269-274
Media w nauczaniu języków obcych : koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne Grażyna Zarzycka s. 321-333
„Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim : na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej "Pogrzeb" Grażyna Zarzycka s. 415-424
"Tekst literacki w nauczaniu języka obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej)", Tamara Czerkies, Kraków 2012 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Tamara Czerkies (aut. dzieła rec.) s. 416-419
"Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych", red. Robert Dębski, Kraków 2008 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Robert Dębski (aut. dzieła rec.) s. 419-422
"ABC Polnisch", Urszula Dobesz, Kathrin Hänel, Agnieszka Korman, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna żurek, Wrocław 2009 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Urszula Dobesz (aut. dzieła rec.) Kathrin Hanel (aut. dzieła rec.) Agnieszka Korman (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pasieka (aut. dzieła rec.) Magdalena Świątek (aut. dzieła rec.) Anna Żurek (aut. dzieła rec.) s. 432-437