Znaleziono 23 artykuły

Wojciech Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłani diecezji łuckiej w Elblągu po 1945 roku Wojciech Zawadzki s. 7-19
Epidemie cholery wśród katolików Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w XIX wieku Wojciech Zawadzki s. 23-46
Zgony Powstańców Listopadowych na Żuławach i Powiślu 1831-1832 Wojciech Zawadzki s. 25-48
Parafia Mątowy Wielkie w świetle XIX- i XX-wiecznych protokołów wizytacyjnych Wojciech Zawadzki s. 25-54
Archiwum parafii św. Katarzyny w Dzierzgoniu Wojciech Zawadzki s. 27-44
Parafia Kończewice w świetle XIX- i XX- wiecznych protokołów wizytacyjnych Wojciech Zawadzki s. 47-78
Zasoby archiwum parafii Mątowy Wielkie Wojciech Zawadzki s. 55-83
Archiwum Ewangelickiej Superintendentury i Parafii Malborskiej : próba analizy wstępnej Wojciech Zawadzki s. 61-96
Pamiętnik ks. prałata Józefa Boducha, proboszcza w Mątowach Wielkich i Miłoradzu 1946-1971 Wojciech Zawadzki s. 95-112
Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich klasztorów Wojciech Zawadzki s. 95
Historia kościoła i parafii św. Wojciecha w Elblągu do 1945 roku Wojciech Zawadzki s. 97-105
"Geographisch-historische Landesbeschreibung deren dreyen im Pohlnischen Preußen liegenden Werdern als des Danziger - Elbing - und Marienburgischen", Königsberg 1722, Abraham Hartwich, [Nachdruck mit einer Einführung von Rainer Zacharias, Fankfurt a. Main 2002] : [recenzja] Wojciech Zawadzki Abraham Hartwich (aut. dzieła rec.) Rainer Zacharias (aut. dzieła rec.) s. 105-107
Benedyktyńskie Termopile Wojciech Zawadzki Władysław Kubiak (aut. dzieła rec.) Jarosław Włodarz (aut. dzieła rec.) s. 155-162
Bernharda Poschmanna nauka o pokucie wczesnośredniowiecznej Wojciech Zawadzki s. 181-195
"Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521", Olsztyn 2014 : [recenzja] Wojciech Zawadzki s. 247-250
Justyna Dargel (1860-1926) : z dziejów warmińskiej sekty Wojciech Zawadzki s. 263-273
"Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie", Volker Reinhardt, München 2013 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Volker Reinhardt (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821", t. I-II, Wojciech Zawadzki, Elbląg 2009 : [recenzja] Jan Wiśniewski Wojciech Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 397-403
Von Ostpreußen in die Welt : die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914), Relinde Meiwes, Paderborn 2011 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Relinde Meiwes (aut. dzieła rec.) s. 405-411
"Katedra w Kwidzynie", Liliana Krantz-Domasłowska, Toruń 1999 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Liliana Krantz-Domasłowska (aut. dzieła rec.) s. 411-414
100-lecie parafii św. Wojciecha w Elblągu Wojciech Zawadzki s. 415-417
"Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku", Tom I: "Synteza dziejów", M. Józefczyk, Malbork 2012; Tom II: "Źródła do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii", M. Józefczyk, Malbork 2013 : [recenzja] Wojciech Zawadzki M. Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 439-441
Dokumentacja archiwalna wizyty papieża Jana Pawła II w Elblągu w 1999 roku Wojciech Zawadzki s. 507-511