Znaleziono 15 artykułów

Bożena Zboina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych Mariola Janiszewska-Grzyb Teresa Bernadetta Kulik Anna Pacian Bożena Zboina s. 5-10
Potrzeby społeczne w starzejącym się społeczeństwie Halina Król Grażyna Nowak-Starz Anna Pacian Bożena Zboina s. 57-70
Kryzys w starości w ujęciu pedagogicznym Barbara Bakalarz-Kowalska Barbara Kałdon Halina Król Bożena Zboina s. 71-85
Zadania pielęgniarki w profilaktyce nowotworów złośliwych piersi H. Król Anna Pacian Bożena Zboina s. 77-84
Rola pielęgniarki w zapobieganiu zdrowotnym konsekwencjom bezrobocia Anna Pacian Bożena Zboina s. 85-89
Zapotrzebowanie na działalność opiekuńczą pielęgniarki pacjentów z deficytem samoobsługi Anna Komosa Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 93-98
Jakość życia osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych kształtowana w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych Teresa Bernadetta Kulik Bożena Zboina s. 97-110
Pacjent z bólem w pracy pielęgniarki Danuta Zarzycka Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 99-114
Wpływ zaopatrzenia ortopedycznego na jakość życia pacjenta Teresa B. Kulik Bożena Zboina s. 103-111
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Ostrowcu Świętokrzyskim na tle historycznym Ewa Chlewicka Anna Pacian Bożena Zboina Barbara Ślusarska s. 165-177
Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych : sprawozdanie z konferencji Bożena Zboina s. 179-182
Recenzja artykułu "Pozyskać zaufanie pacjenta" Justyna Kowalik Bożena Zboina Beata Bąk (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Dzieje publicznego szpitalnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim", Waldemar Ryszard Brociek, Sandomierz 2005 : [recenzja] Bożena Zboina Waldemar Ryszard Brociek (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Styl życia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Halina Król Izabela Sentkowska Bożena Zboina s. 241-258
Przemoc domowa wobec kobiet Ilona Wieczorek Bożena Zboina s. 319-344