Znaleziono 6 artykułów

Monika Zbrojewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skarga na przewlekłość postępowania karnego Monika Zbrojewska s. 21-30
Sposoby konsensualnego rozstrzygania spraw karnych w wybranych krajach Europy Monika Zbrojewska s. 181-195
"Wykład prawa karnego procesowego", red. Piotr Kruszyński, Białystok 2003 : [recenzja] Monika Zbrojewska Piotr Kruszyński (aut. dzieła rec.) s. 232-234
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 lutego 2003 r. II KZ 61 Monika Zbrojewska s. 247-249
Konferencja pt. "Pokrzywdzony w procesie karnym", Warszawa, 12 stycznia 2013 r. Piotr Grudziński Małgorzata Grzesiak Monika Zbrojewska s. 274-276
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 listopada 2005 r. Monika Zbrojewska s. 283-288