Znaleziono 4 artykuły

W. Zdaniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Postawy społeczno-religijne Polaków 1991 – 2012", L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013 : [recenzja] Andrzej Ochocki L. Adamczuk (aut. dzieła rec.) E. Firlit (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 83-86
"Kto wygrał? Kto przegrał? : postawy społeczno-religijne diecezjan włocławskich '97", red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 1997 : [recenzja] Paweł Bronisławski W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) T. Zembrzuski (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Duchowieństwo polskie 1994", oprac. W. Zdaniewicz, J. Isajew, Poznań 1995 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop J. Isajew (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Spis duchowieństwa diecezjalnego w Polsce 1997 : stan na 31 grudnia 1997", red. nauk. W. Zdaniewicz, R. Stępisiewicz, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop R. Stępisiewicz (aut. dzieła rec.) W. Zdaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 259-261