Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Zdrójkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawo chełmińskie oraz jego rola w dziejach polskiej jurysdykcji i myśli prawniczej : na siedemsetpięćdziesięcioiecie przywileju chełmińskiego Zbigniew Zdrójkowski s. 15-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, "Teksty Pomników Prawa Chełmińskiego w przekładach polskich", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, nr 1, Toruń 1986 : [recenzja] Gerard Labuda Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 113-114
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 1: "XVI-XVIII w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1972 : [recenzja] Ryszard W. Wołoszyński Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Prawo Starochełmińskie 1584 (1394)", red. Witold Maisel, Zbigniew Zdrójkowski, przekł. Andrzej Bzdęga, Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Jacek Sobczak Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Teodor Ostrowski 1750-1802", Zbigniew Zdrójkowski, Warszawa 1956; "Jan Nixdorff 1625-1697", Lesław Pauli, Warszawa 1957 : [recenzja] W. Voisé Lesław Pauli (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 399-402
"Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego", T. 3: "XIX-XX w.", pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, Toruń 1974 : [recenzja] Barbara Bieńkowska Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) s. 566-568
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Witold Wróblewski, Toruń 1986; "Prawo starochełmińskie 1584 (1394)", pod red. Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 818-820