Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Zdrada

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zmierzch Czartoryskich", Jerzy Zdrada, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Archiwum rodzinne Korzeniowskich w zbiorach Biblioteki PAN w Krakowie", Jerzy Zdrada, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.XX (1974) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 247
Joachim Lelewel o początkach cenzury w Królestwie Polskim Jerzy Zdrada s. 287-293
Stosunki polsko-węgierskie przed powstaniem styczniowym (1859-1862) Jerzy Zdrada s. 297-324
"Powstanie styczniowe w pamiętnikach Kazimierza Sczanieckiego", wyd. J. Mitkowski, Kraków 1963 : [recenzja] Jerzy Zdrada J. Mitkowski (aut. dzieła rec.) s. 347-349
Emigracja polska po powstaniu styczniowym : (na marginesie książki J. W. Borejszy, Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966) Jerzy Zdrada J. W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 525-534
"Dziennik 1914-1918", Jan Dąbrowski, wstęp i aneks Jerzy Zdrada, przygotowanie tekstu i przypisy Jerzy Zdrada przy współudziale Elżbiety Dąbrowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 582-584