Znaleziono 8 artykułów

Marek Zdrojewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urząd regulacyjny w sektorze telekomunikacyjnym Marek Zdrojewski s. 85-112
Obchody rocznic Rewolucji Październikowej na Lubelszczyźnie w latach 1924-1936 Marek Zdrojewski s. 195-216
Walka więźniów politycznych Janowa Lubelskiego w r. 1934 Marek Zdrojewski s. 215-231
"Listy do siostry", Jan Hempel, red. R. Rosiak, Lublin 1961 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Hempel (aut. dzieła rec.) R. Rosiak (aut. dzieła rec.) s. 293-298
"Barwy walki", Mieczysław Moczar, Warszawa 1962 : [recenzja] Marek Zdrojewski Mieczysław Moczar (aut. dzieła rec.) s. 303-306
"Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1942 -1944). Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Komitet PZPR w Lublinie (29-30 V 1958)", red. Jan Naumiuk, Lublin 1958 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 304-308
"Walka KPP o jednolity front klasy robotniczej i front ludowy na Lubelszczyźnie w latach 1934 - 1938", Jan Naumiuk, Lublin 1959 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 309-310
Sesja naukowa w Kraśniku (6 maja 1961 r.) Marek Zdrojewski s. 334-336