Znaleziono 2 artykuły

Ewa Zdunek-Rosa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy Agnieszka Huterska Ewa Zdunek-Rosa s. 393-406
Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Agnieszka Huterska Robert Huterski Ewa Zdunek-Rosa s. 612-622