Znaleziono 5 artykułów

Κ. Κ. Zel'in

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Delfskiye manumissii kak istochnik po istorii rabstva v Gretzii = The Delphic Manumissions as Sources on the History of Slavery in Greece", Κ. Κ. Zel'in, [w:] "The Conference on the Study of the Problems of Antiquity, 9-14 April 1964, Leningrad, The Theses and Reports", Moscow 1964 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 206
"Novyye publikatsii papirusov po istorii Egipta i Sirii s kontsa III do nachala VIII v.n.e. = New Publications of the Papyri Concerning the History of Egypt and Syria from the End of the 3rd to the Beginning of the 8th cent. A.D.", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1964, nr 4 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 207
"Delfiiskiye manumissii kak istochnik po istorii rabstva v Gretzii v ellenisticheskuyu epokhu = The Delphic Manumissions in Greece as a Source on the History of Slavery in Greece in the Hellenistic Epoch", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1965, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 207
"Issledovaniya po istorii zemel'nykh otnosheniy v ellenisticheskom Egiptie II-I v. do n.e. = Studies in the history of agrarian relations in the Hellenistic Egypt in the II-I centuries B.C.", Κ. Κ. Zel'in, Moscow 1960 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 419
"Iz oblasti grecheskoy istoriografii IV v. do n.e. (v svyazi s орublikovaniem novykh fragmentov "Grecheskoy istorii" iz Oksirinkha) = Greek historiography in the IV century B.C. (on the occasion of the publication of some new fragments of Hellenica Oxyrhynchia", Κ. Κ. Zel'in, "VDI", 1960, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman Κ. Κ. Zel'in (aut. dzieła rec.) s. 419-420