Znaleziono 2 artykuły

Jan Zelenka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu“, Jan Zelenka, Praha 2016 : [recenzja] David Kalhous Jan Zelenka (aut. dzieła rec.) s. 130-134
„Přemyslovský dvůr . Život knížat, králů a rytířů ve středověku”, Dana Dvořáčková-Mála, Jan Zelenka a kolektiv, Praha 2014 : [recenzja] Ivan Hlaváček Dana Dvořáčková-Mála (aut. dzieła rec.) Jan Zelenka (aut. dzieła rec.) s. 228-231