Znaleziono 1 artykuł

Maria Zembaty-Michalakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Problem badania stylu metodą statystyczną na przykładzie >>Marii<< A. Malczewskiego i >>Wacława<< J. Słowackiego", Maria Zembaty-Michalakowa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Zembaty-Michalakowa (aut. dzieła rec.) s. 152