Znaleziono 9 artykułów

Krzysztof Zemeła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ziemia skarżyska czy region skarżyski? Piotr Kardyś Tadeusz Wojewoda Krzysztof Zemeła s. 7-26
Stan badań nad dziejami Skarżyska-Kamiennej w okresie wczesnonowożytnym – próba oceny Krzysztof Zemeła s. 17-25
Kariera rodu Kazanowskich, herbu Grzymała, w XVI–XVII wieku Krzysztof Zemeła s. 27-77
"Dzieje Gminy Skarżysko Kościelne", Piotr Kardyś, Marcin Medyński, Krzysztof Zemeła, Tadeusz Wojewoda, Skarżysko Kościelne 2010 : [recenzja] Marcin Braniewski Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Marcin Medyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wojewoda (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 164-172
"Dzieje Skarżyska-Kamiennej : monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich", Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Skarżysko-Kamienna 2013 : [recenzja] Joanna Derlatka-Kozdroń Barbara Staniewska Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Wrześniowe zapiski", Bronisława Król, red. Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2014 : [recenzja] Ilona Mrówka Bronisława Król (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Dzieje Bliżyna", red. Krzysztof Zemeła, Piotr Kardyś, Bliżyn 2010 : [recenzja] Piotr Słoma Krzysztof Zemeła Piotr Kardyś (aut. dzieła rec.) s. 222-226
Adam Kazanowski - dzieżawca żup wielickich w latach 1642-1647 Krzysztof Zemeła s. 255-268
"Skarżyscy męczennicy : losy klasztoru i wspólnoty oo. franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej w latach 1937–1940", Krzysztof Zemeła, Skarżysko-Kamienna 2017 : [recenzja] Marcin Medyński Krzysztof Zemeła (aut. dzieła rec.) s. 277-279