Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Zgajewska-Rytelewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fałszerstwo dokumentów w ujęciu historycznym Ewelina Zgajewska-Rytelewska s. 192-217
Trzeci sektor w zarządzaniu kryzysowym Ewelina Zgajewska-Rytelewska s. 238-270