Znaleziono 18 artykułów

Jan Ziółek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja Jan Ziółek s. 7
Pospolite ruszenie w czasie powstania listopadowego w okolicach Płocka Jan Ziółek s. 10-11
Wykorzystanie potencjału wojennego Królestwa Polskiego w czasie powstania 1830 - 1831 Jan Ziółek s. 33-48
Legalne i nielegalne kontakty biskupów polskich z Rzymem w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego Jan Ziółek s. 43-48
Zagadnienia militarne w dotychczasowej historiografii powstania listopadowego i postulaty badawcze Jan Ziółek s. 69-81
Cech rzeźników lubelskich Jan Ziółek s. 83-95
Jan Alojzy Orchowski - autor pierwszego polskiego projektu uwłaszczenia chłopów Jan Ziółek s. 97-100
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Ziółek Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 123-124
"Materiały do dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. T. 1, Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925", Grażyna Karolewicz, Lublin 1978 ; "T. 2, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925-1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów", Grażyna Karolewicz, Lublin 1989; T. III: "Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji (relacje i dokumenty)", Jan Ziółek, Lublin 1983 : [recenzja] Stanisław Litak Grażyna Karolewicz (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Prusy wobec powstania listopadowego", Henryk Kocój, Warszawa 1980 : [recenzja] Henryk Kocój Jan Ziółek s. 211-214
Gwardia ruchoma województw lewego brzegu Wisły w powstaniu listopadowym Jan Ziółek s. 229-257
"Pamiętnik 1827-1840", Tomasz Puchalski, wstęp napisał Władysław Rostocki, rękopis przygotowali Jan Skarbek i Jan Ziółek, językoznawczo oprac. Tadeusz Brajerski, Lublin 1987 : [recenzja] Norbert Kasparek Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) Tomasz Puchalski (aut. dzieła rec.) Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Echa napoleońskie W. Zajewski Jan Ziółek s. 294-298
"Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym: mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Ziółek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
Dziennik Aleksandra Krysińskiego z 1830/1831 r. Jan Ziółek s. 361-381
"Stosunek Wielkiej Emigracji do dynastii Bonapartych", Jan Ziółek, Lublin 1980 : [recenzja] Jerzy Skowronek Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 373-379
Mobilizacja nowej jazdy na lewobrzeżu Wisły w czasie wojny 1830-31 r. Jan Ziółek s. 629-650
Listy do redakcji Jan Ziółek s. 925