Znaleziono 140 artykułów

Zygmunt Ziątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie i afrykańskie historie przygodne : o początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego Zygmunt Ziątek s. 5-20
Streszczenia prac doktorskich Romuald Cudak Roman Doktor Kazimierz Gajda Janusz S. Gruchała Bogusław Gryszkiewicz Ewa Głębicka Ewa J. Głębicka Alicja Karlińska-Włodarczyk Zbigniew Majchrowski Krystyna Maksimowicz Ewa Malinowska Danuta Patkaniowska Maria Piasecka Ewa Pindór Krzysztof Pleśniarowicz Magdalena Popiel Elżbieta Skrzypek Marek Tobera Jerzy Waligóra Maria Wichowa Maria Zachara Maria Zeic-Piskorska Zygmunt Ziątek Bronisław Kazimierz Świegocki s. 13-145
Wrzesień - wojna - historia : (szkic problematyki) Zygmunt Ziątek s. 35-43
Międzynarodowa konferencja naukowa w Berlinie z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem Zygmunt Ziątek s. 53-55
"O sztuce rozmowy", Erazm Kuźma, "Teksty", nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 102
"Nauka o kulturze i semiotyka", Stefan Żółkiewski, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 110
"Nie tylko przeciw metaforze. Szkice o poezji", Andrzej Biskupski, Łódź 1973 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 114
"Witkacy a świat zachodni", Jan Błoński, "Teksty" nr 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 116
"Autotematyczność i dystans czasowy w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 120
"Język i sposób narracji w "Soli ziemi" Wittlina jako środki wprowadzenia ukształtowań ekspresjonistycznych w obręb powieści realistycznej", Krystyna Jakowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 122
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Związki między poezją i prozą", Zdzisław Jastrzębski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815-1831", Andrzej Zieliński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 127
"Orzeszkowa na napoleońskim trakcie", Edmund Jankowski, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Bruno Schulz a nadrealizm", Jerzy Spejna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Spejna (aut. dzieła rec.) s. 132
"Miasta", Jan Błoński, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Roch Sulima Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 140-148
"Twórczość Henryka Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
">>Aminta<< Torquata Tassa i przekład Jana Andrzeja Morsztyna", Irena Mamczarz, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Irena Mamczarz (aut. dzieła rec.) s. 142
"Humanistyczna kariera semiotyki", Marcin Czerwiński, "Miesięcznik Literacki", R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marcin Czerwiński (aut. dzieła rec.) s. 142
"O postawie epickiej w "Trylogii" Henryka Sienkiewicza", Lech Ludorowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej", Henryk Markiewicz, Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 145
"Współczesna powieść i krytyka literacka", Stanisław Brzozowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Wojna i pokój" a "Popioły", Eleonora Czuchnowa, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Eleonora Czuchnowa (aut. dzieła rec.) s. 147
"O sztukach fabularnych", Jerzy Ziomek, "Teksty" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"Eliza Orzeszkowa", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Cycero w recepcji twórczej Żeromskiego", Maria Schleicher, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Maria Schleicher (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wkład Pawlikowskich w życie kulturalne ziemi przemyskiej", Mirosław Krajewski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Promień" pod sugestiami "Głosu", Urszula Śmigielska, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Urszula Śmigielska (aut. dzieła rec.) s. 151
Nowy widnokrąg : z okazji czwartej powieści Wiesława Myśliwskiego Zygmunt Ziątek s. 153-168
Kompendium wiedzy o Kapuścińskim : (Beata Nowacka, Ryszard Kapuściński : biografia pisarza) Jolanta Kubik Beata Nowacka (aut. dzieła rec.) Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Problem integracji narodowego i międzyliterackiego procesu rozwojowego", Dionýz Dúrišin, "Ruch Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Dionýz Dúrišin (aut. dzieła rec.) s. 154
Trzecie miasto Adama Zagajewskiego Zygmunt Ziątek s. 155-164
"Spór o Asnyka" , Stanisław Pigoń, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 155
"Pozytywizm", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 157
"Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego", Paweł Trzebuchowski, Warszawa1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Paweł Trzebuchowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku ", Arno Will, Łódź 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 165
"Publicystyka społeczna Ludwika Krzywickiego, Juliana Marchlewskiego i Stanisława Brzozowskiego", Seweryn Dziamski, "Nurt" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Seweryn Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Młodość i początki działalności literackiej Władysława Łozińskiego : 1843-1870", Rita Majkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Rita Majkowska (aut. dzieła rec.) s. 167
"Droga twórcza Lecha Piwowara", Wacław Torbus, Katowice 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wacław Torbus (aut. dzieła rec.) s. 167
"Teoria podboju w >>Lilli Wenedzie<<", Małgorzata Filek, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 171
Najwierniejszy z krytyków Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Spotkania. Szkice literackie", Helena Zaworska,Warszawa 1973 : [recenzja] Helena Zaworska Zygmunt Ziątek s. 174
"Spór o metodę", Kazimierz Koźniewski, "Twórczość" nr 1 (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Koźniewski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Ofelia Stanisława Wyspiańskiego", Grażyna Królikiewicz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Grażyna Królikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Felieton Ludwika Krzywickiego na łamach >>Ogniwa<<, tygodnika naukowego, społecznego, literackiego i politycznego / 1904-1905 Zygmunt Ziątek Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Zamiast powieści", Tomasz Burek, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Działalność i poglądy społeczno-oświatowe Stefana Żeromskiego oraz ich odbicie w twórczości pisarza", Irena Tułodziecka, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Irena Tułodziecka (aut. dzieła rec.) s. 179
"Stanisław Piętak", Bolesław Faron, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 179
"Miejsce >>Karykatur<< w twórczości Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 181
"Literatura i polityka", Leon Kruczkowski,Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Leon Kruczkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura-literatura-folklor", Karel Krejči, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 183
"Sienkiewicz i Szczepanowski", Julian Krzyżanowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Bruno Jasieński i Tadżykistan", Borys Prutcew, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Borys Prutcew (aut. dzieła rec.) s. 185
"Powstanie styczniowe w pamiętnikarstwie chłopskim i ludowym", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 2 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Tematyka wiejska w prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura a współczesne przemiany społeczne. Sondaże" Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 187
"Wśród mówiących prozą. Szkice literackie", Stefan Lichański, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 187
"Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864-1914", Jerzy Konieczny, Grudziądz 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 187
"Szkice literackie. T. I. W szkole krytyków. T. II. W Polsce i w świecie", Wilhelm Mach, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wilhelm Mach (aut. dzieła rec.) s. 187
"Fenomenologia zagłady Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stanisław Sabro, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t. XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Sabro (aut. dzieła rec.) s. 188
"Pertraktacje. Szkice i felietony literackie", Krzysztof Nowicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krzysztof Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 189
"O problemach wychowania moralnego w twórczości Elizy Orzeszkowej po roku 1880", Wojciech Pasterniak, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Pasterniak (aut. dzieła rec.) s. 189
"Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice", Seweryn Pollak, Lublin 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 191
"W >>Roztokach<< Władysława Orkana - studium samotności", Lesław Tatarowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Ruch oporu w polskiej literaturze obozowej", Ludwik Rajewski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ludwik Rajewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polskie spory o Conrada w latach 1945-1949", Stefan Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t. 2. Puścizna, t. 3. Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Juliusz Kaden Bandrowski", Michał Sprusiński, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 195
"Młodość pisarska Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej" t.XII (1974) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 196
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196
"Z dziejów rosyjskiej mysli krytycznoliterackiej w Polsce / 1918-1939 Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 199
"Życie literackie Warszawy w latach 1864-1892", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 200
"Na mojej drodze. Wspomnienia", Jan Bolesław Ożog, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Bolesław Ożog (aut. dzieła rec.) s. 200
"Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim", Zbigniew Wasilewski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek s. 201
"Życie literackie Łodzi w latach 1945-1948", Stanisław Borkowin, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Borkowin (aut. dzieła rec.) s. 202
"O publicystyce dziennikarskiej Władysława Kowalskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Za wolność waszą i naszą<<. Literacka historia idei", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 202
"Dzieła zebrane", Edward Szymański, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Szymański (aut. dzieła rec.) s. 204
"Niektóre źródła popularności "Trylogii" Sienkiewicza", Stanisław Zabierowski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"O pisarstwie Gustawa Morcinka", Witold Nawrocki, Katowice 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 204
"Literatura narodów Jugosławii na łamach chełmskiej >>Kameny<< (1933-1939)", Jerzy Gos, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Gos (aut. dzieła rec.) s. 204
"Rozważania nad literaturą regionalną", Jan Drzeźdźon, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Drzeźdźon (aut. dzieła rec.) s. 204
"Humanizm w "Dżumie" Canusa", Ryszard Piotrowski, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ryszard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Polemiki wokół >>Gór nad czarnym morzem<<", Jerzy Poradecki, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Poradecki (aut. dzieła rec.) s. 206
"Bolesław Prus o Wyspiańskim i Mickiewiczu. Listy do młodego przyjaciela", Stanisław Fita, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 208
"Jezioro Bodeńskie Dygata", Zdzisław Skwarczyński, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zdzisław Skwarczyński (aut. dzieła rec.) s. 208
"Reymont jako pisarz polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.V (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 210
"Saga rodu Forsyte'ów w Polsce lat trzydziestych", Elżbieta Kurowska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elżbieta Kurowska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Prozaiczne początki", Henryk Bereza, Warszawa 1971 : [recenzja] Z. Z. Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie", Bohdan Drozdowski, Łódź 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Współczesna literatura polska. 1939-1969", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 214
"Marginałki. Felietony o książkach", Bohdan Czeszko, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Czeszko (aut. dzieła rec.) s. 214
"Zapiski bez daty", Julian Przyboś, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Julian Przyboś (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ucieczka z kamiennego świata", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Związki naturalne. Szkice literackie", Henryk Bereza, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 216
"Teatr niekonsekwencji", Tadeusz Różewicz, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Różewicz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Jan Wiktor. Pisarz i społecznik", pod red. S. Fryciego, Rzeszów 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 218
"Polityk a twórca / w 100 rocznicę urodzin W.I. Lenina Zygmunt Ziątek Sław Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 219
"Moje przygody literackie", Wojciech Natanson, Poznań 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 220
"Odkrycie Bałtyku w literaturze", Stanisław Telega, Poznań 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Telega (aut. dzieła rec.) s. 220
"Życie literackie w Polsce w latach 1944-1969", Marian Stepień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 220
"Opowiadania", Maria Dąbrowska, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 220
"Literaci polscy. Przemiany zawodu na tle przemian kultury współczesnej", Andrzej Siciński, Wrocław 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Recepcja prozy amerykańskiej w Polsce Ludowej w latach 1945-1965", Jerzy Szkup, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Szkup (aut. dzieła rec.) s. 222
"Tadeusz Różewicz", Henryk Vogler, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Tędy, Nowe usta", Tadeusz Peiper, Kraków 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Peiper (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ksawery Pruszyński", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 224
"O konspiracyjnej prasie ludowej okręgu krakowskiego w latach 1939-1944", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 226
"Polskie głosy o >>Cichym Donie<< Szołochowa", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z działalności grupy literackiej "Przedmieście", Kazimierz Ptak, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Ptak (aut. dzieła rec.) s. 226
"Teoria i krytyka literatury w pracach Leona Winiarskiego", Marian Stępień, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 227
"Przeżycie pokoleniowe Kolumbów", Elżbieta Błuszkowska, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elżbieta Błuszkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Wiek dokumentu : inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Buryła Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 230-234
"Dziennik 1944-1958", Wacław Kubacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 231
"Twórczość Wandy Wasilewskiej w opinii krytyków literackich dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Lisowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Opowiadania szlacheckie Piotra Choynowskiego", Józef Nowakowski, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Proza Leonida Leonowa w ocenie polskiej krytyki (1924-1970)", Janina Sałajczyk [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Sałajczyk (aut. dzieła rec.) s. 234
"Recepcja Gorkiego w Polsce międzywojennej", Franciszek Sielicki [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Echa radzieckich programów literackich w polskiej krytyce lewicowej lat 1918-1939", Marian Stępień [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 236
"Aleksander Brückner w świetle korespondencji", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" R.XI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 237
"Pigoń", Andrzej Paluchowski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dwugłos o Witkiewiczach", Tomasz Burek, Jan Błoński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 239
"Twórczość" i przemiany literatury", Tomasz Burek, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Witkacy na Zachodzie", Daniel Geroult, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Daniel Geroult (aut. dzieła rec.) s. 241
"Drugi proces", Elias Canetti, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elias Canetti (aut. dzieła rec.) s. 241
"Bertrand Russel / 1872-1970 Zygmunt Ziątek Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 243
"Mity kolektywne i świadomość mityczna", Andrzej K. Waśkiewicz, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 244
"Na manowcach "Powrotu do natury", Tomasz Burek, "Twórczosć" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 244
"Problematyka autobiografizmu a >>Zaklęte rewiry<< Henryka Worcella", Jerzy Pluta, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 244
"Przygoda surrealistyczna widziana po latach", Adam Ważyk, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 245
"Stanisław Pigoń : próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Verbum" / 1934-1939 Zygmunt Ziątek Maria Kunowska-Porebina (aut. dzieła rec.) s. 249
"Twórczość Edwarda Patli na tle dramatu i teatru ludowego", Edward Chudziński, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 250
"Pół wieku pamiętnikarstwa. Wybór i opracowanie", Stanisław Adamczyk, Stanisław Dyksiński, Franciszek Jakubczak, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Dyksiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Jakubczak (aut. dzieła rec.) s. 256