Znaleziono 1 artykuł

Irena Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kształtowanie przestrzeni w >>Trylogii<< Sienkiewicza", Irena Zięba, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Snopek Irena Zięba (aut. dzieła rec.) s. 224