Znaleziono 8 artykułów

Ryszard Zięba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
International roles of the European Union Ryszard Zięba s. 63-78
Dziesięć lat po Saint-Malo: próba bilansu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Ryszard Zięba s. 71-83
Promocja demokracji przez Zachód we wschodniej części Europy w XXI wieku Ryszard Zięba s. 71-87
Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE Ryszard Zięba s. 109-122
Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej Ryszard Zięba s. 160-169
"Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego", Ryszard Zięba, Warszawa 2000 : [recenzja] Ireneusz Topolski Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", Ryszard Zięba", Warszawa 2010 : [recenzja] Jerzy Stańczyk Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 299-303
"Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", Ryszard Zięba, Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 405-408