Znaleziono 9 artykułów

Anna Ziębińska-Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia a wyobrażenia przeszłości Jerzy Bracisiewicz Krzysztof Brzechczyn Andrzej Grajewski Tomasz Kranz Paweł Machcewicz Adam Ostolski Tomasz Stryjek Robert Traba Marek Woźniak Andrzej Zawistowski Anna Ziębińska-Witek s. 13-39
Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe Anna Ziębińska-Witek s. 23-35
Wystawianie przeszłości, czyli historia w nowych muzeach Anna Ziębińska-Witek s. 77-92
"Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść", czyli filozoficzne dawanie świadectwa Berel Lang Anna Ziębińska-Witek (tłum.) s. 163-175
    Zacytuj
  • Udostępnij
Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe Anna Ziębińska-Witek s. 174-186
"Pamięć Europy", red. Richard Ned Lebow, Wulf Kansteiner i Claudio Fogu, Durham ; London 2006 : [recenzja] Anna Ziębińska-Witek Claudio Fogu (aut. dzieła rec.) Wulf Kansteiner (aut. dzieła rec.) Richard Ned Lebow (aut. dzieła rec.) s. 179-182
Pisarstwo historyczne : trudne związki teorii z praktyką Anna Ziębińska-Witek Ewa Domańska (aut. dzieła rec.) s. 205-212
"Holocaust. Problemy przedstawiania", Anna Ziębińska-Witek, Lublin 2005 : [recenzja] Arkadiusz Morawiec Anna Ziębińska-Witek (aut. dzieła rec.) s. 237-242
Zwrot performatywny w muzeach : między teorią a praktyką Anna Ziębińska-Witek s. 293-308