Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Ziętara

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowa konferencja "Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX/XXI wieku", Lublin, 22-23 września 2010 r. : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 121-124
"Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Ziętara Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Istota think tanks Wojciech Ziętara s. 177-200, 5
Konferencja naukowa "Polska – Europa – świat", połączona z obchodami Jubileuszu 70. rocznicy urodzin Profesora Edwarda Olszewskiego : [sprawozdanie] Krystyna Leszczyńska Wojciech Ziętara s. 1, 202-205
Wizyta Profesorów z USA na Wydziale Politolog Marcin Pomarański Anna Rakowska Wojciech Ziętara s. 305-306