Znaleziono 18 artykułów

Zygmunt Ziętek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Odrzucenie fabuły", Wladimir Weidle, "Twórczość", R. 26 (1970), nr 10 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Wladimir Weidle (aut. dzieła rec.) s. 114
"Próba portretu. Rzecz o Adamie Polewce", Juliusz Kydryński, Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Juliusz Kydryński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stanisław Piętak, poeta i prozaik", red. S. Frycie, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 167
"Krzesanie ognia. Szkice", Jan Szczawiej, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jan Szczawiej (aut. dzieła rec.) s. 171
"Rudyard Kipling w swiecie dzisiejszym", Witold Chwalewik [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Recepcja twórczości Jana Olbrachta w Polsce", Jerzy Śliziński [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Emancypantki Bolesława Prusa", Edward Pieścikowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Wokół polemik nad >>Kordianem i chamem<< Leona Kruczkowskiego", Jerzy Cieszkowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Kontrowersje mało znane", Marian Stępień [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"Z dziejów krakowskiej lewicy intelektualnej", Jacek Tarczałowicz [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jacek Tarczałowicz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Ideologia a narracja w powieściach Leona Kruczkowskiego", Józef Zając [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 181
"Cztery i pół", Jerzy Walden, Łódź 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Walden (aut. dzieła rec.) s. 188
"Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym", Wiesław Paweł Szymański, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 188
"Nasz łup wojenny. Pamietnikarski aneks do dziejów literackiego startu wojennego pisarzy krakowskich", Adam Włodek, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Adam Włodek (aut. dzieła rec.) s. 190
"Szkice teatralne i literackie", Julian Wołoszynowski, Kraków 1970 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Julian Wołoszynowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Geografia polityczna prasy polskiej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 4 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ostatnie lata istnienia wydawnictwa >>Katolik<< w Bytomiu (1923-1932)", Jerzy Ratajewski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 9 (1970), z. 3 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Przemiany literatury jugosłowiańskiej", Alija Durkanović, "Tworczość", R. 26 (1970), nr 11 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Alija Durkanović (aut. dzieła rec.) s. 220