Znaleziono 12 artykułów

Władysław Ziółek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Arcybiskupa Łódzkiego Władysław Ziółek s. 5
Quis ut Deus Władysław Ziółek s. 5-9
Pójść za Chrystusem : homilia arcybiskupa Władysława Ziółka podczas mszy świętej z okazji 20-lecia sakry biskupiej biskupa Adama lepy (bazylika archikatedralna, sobota, 5 stycznia 2008 r .) Władysław Ziółek s. 9-12
„W pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Szczepana W. Ślagi” – sesja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi (22 kwietnia 1997 r.) Władysław Ziółek s. 11-12
Słowo wstępne Władysław Ziółek s. 13-14
Sesja naukowa poświęcona adhortacji „Vita consecrata” (8 marca 1997 r.) : homilia podczas liturgii godzin na rozpoczęcie sesji Władysław Ziółek s. 59-61
Słowo na zakończenie sesji Władysław Ziółek s. 85-86
"...którzy myślą o kapłaństwie : homilie, konferencje, listy (1986-1993)", Władysław Ziółek, Łódź 1993 : [recenzja] Antoni Lewek Władysław Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Życie konsekrowane jako znak dla Kościoła i świata Władysław Ziółek s. 231-238
Tryptyk kaznodziejski łódzkiego arcybiskupa Antoni Lewek Władysław Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 361-364
Słowo arcybiskupa Władysława Ziółka na zakończenie uroczystości inauguracji w roku akademickim 1999 Władysław Ziółek s. 391-392
Homilia arcybiskupa Władysława Ziółka na mszy świętej w archikatedrze łódzkiej na rozpoczęcie roku akademickiego 1999 Władysław Ziółek s. 393-395