Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Zielińska-Nowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza demograficzna gospodarstw domowych imigrantów toruńskich w pierwszej połowie XIX wieku Agnieszka Zielińska-Nowicka s. 57-80
Zagadnienia sezonowości ruchu naturalnego w parafii rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela w Toruniu w latach 1793-1914 Agnieszka Zielińska-Nowicka s. 73-93
Źródła do badania zagadnień demograficznych i socjotopograficznych w XIX-wiecznym Toruniu Agnieszka Zielińska-Nowicka s. 159-167
"W poszukiwaniu lepszego jutra. Procesy migracyjne mieszkańców Torunia w 1. połowie XIX wieku", Agnieszka Zielińska-Nowicka, Toruń 2006 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski Agnieszka Zielińska-Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 561-563