Znaleziono 8 artykułów

Katarzyna Zielińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gender in Religion? Religion in Gender? : Commentary on Theory and Research on Gender and Religion Katarzyna Leszczyńska Katarzyna Zielińska s. 7-17
Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego Katarzyna Zielińska s. 45-59
Feminizm a demokracja - krytyka i reinterpretacja Katarzyna Zielińska s. 81-92
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w XVI-XVII w.", Henryk Barycz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Jan Andrzej Próchnicki (1533-1633). Mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji", Mieczysław Gębarowicz, Kraków 1980 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 153-154
Uwagi o języku studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Katarzyna Zielińska s. 185-188
Twarze i głosy winnych - dramat życia bohaterów "Niespodzianki" Karola Huberta Rostworowskiego Katarzyna Zielińska s. 289-299
"Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie", Ryszard Zięba, Warszawa 2010 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Ryszard Zięba (aut. dzieła rec.) s. 405-408