Znaleziono 7 artykułów

Henryk Zieliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia Polski 1914-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1983 : [recenzja] Marian Tyrowicz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 101-104
"Historia Polski 1846-1939", Henryk Zieliński, Warszawa 1969 : [recenzja] Zbigniew Landau Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Źródła do dziejów Powstań śląskich, T. I, październik 1918 - styczeń 1920, część 1", wybrał i oprac. Henryk Zieliński, Wrocław-Kraków 1963 : [recenzje] Marian Orzechowski Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 543-546
"Twórcy poskiej myśli politycznej. Zbiór studiów", pod red. Henryka Zielińskiego, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 2", Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 603
"Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Jerzy Holzer Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 609-610
"Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939", Andrzej Chojnowski, "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 3", pod red. H. Zielińskiego, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) Henryk Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 616-620
Historiografia zachodnioniemiecka o Powstaniu Warszawskim : na marginesie książki Hansa von Krannhalsa, Der Warschauer Aufstand 1944, Frankfurt a/M 1962) Henryk Zieliński s. 658-666