Znaleziono 7 artykułów

Stanisław Ziemiański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki przyrodnicze a filozofia Boga Stanisław Ziemiański s. 107-121
Próba reinterpretacji "Trzeciej drogi" św. Tomasza z Akwinu Stanisław Ziemiański s. 145-161
Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego Stanisław Ziemiański s. 179-197
"Wysławiajmy Pana. Zbiór nowszych pieśni kościelnych z towarzyszeniem organów", Józef Łaś, Stanisław Ziemiański, Kraków : [recenzja] Jerzy Pikulik Stanisław Ziemiański (aut. dzieła rec.) Józef Łaś (aut. dzieła rec.) s. 193-198
Związek argumentu kinetycznego z argumentem entropologicznym Stanisław Ziemiański s. 277-295
Maryja - Matka sierot Stanisław Ziemiański s. 385-398
"Harmonizacja melodii modalnych", Józef Łaś, oprac. Stanisław Ziemiański, Kraków 2002 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Stanisław Ziemiański (aut. dzieła rec.) Józef Łaś (aut. dzieła rec.) s. 456-458