Znaleziono 27 artykułów

Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cerkiewnik, gm. Dobre Miasto, woj. olsztyński, St. XI, AZP 21-60/18 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 71
Niedanowo, pow. Nidzica. Stanowisko 2 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 118-119
Niedanowo, pow. Nidzica. Stanowisko 2 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 126
"Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepickiej na Pomorzu Wschodnim w okresie wczesnorzymskim", Jerzy Kmieciński, "Acta Archaeologica Lodziendzia" 1962, nr 1 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jerzy Kmieciński (aut. dzieła rec.) s. 128-133
Niedanowo, pow. Nidzica. Stanowisko 2 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 146-147
Badania archeologiczne Muzeum Mazurskiego w roku 1959 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 150-151
Badania archeologiczne Muzeum Mazurskiego w r. 1960 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 152-154
Niedanowo, pow. Nidzica Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 159-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Młoteczno, pow. Braniewo. Stanowisko 3 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 181-182
Młoteczno, gm. Braniewo, woj. olsztyńskie. Stanowisko 3 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 214-215
"Cmentarzysko z okresu rzymskiego, odkryte w miejscowości Bogaczewo na przysiółku Kula, pow. Giżycko", Jerzy Okulicz, "Rocznik Olsztyński" T. I, 1958 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jerzy Okulicz (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Komunikaty z badań w roku 1971 na cmentarzysku w Niedanowie, pow. nidzicki (stanowisko 2) Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 218-220
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stanowisku 3 we Fromborku w 1971 roku Izabela Sikora-Ulfikowa Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 237-243
Frombork, pow. Braniewo. Stanowisko 3 Jerzy Kruppé Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 243-244
Badania wykopaliskowe w Niedanowie, pow. nidzicki w 1972 roku na stanowiskach nr 2 i 5 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 327-331
Wystawa Muzeum Okręgowego w Białymstoku w salach Muzeum Ziemi Mrągowskiej w Mrągowie Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 363-365
"Sprawozdanie z badań kurhanu odkrytego w Lidzbarku Warmińskim", Jan Dąbrowski, Łucja Okuliczowa, "Rocznik Olsztyński" T. II, 1959 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Łucja Okuliczowa (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Badania archeologiczne w 1958 r. na wzgórzu katedralnym we Fromborku", Mirosława Gajewska, Jerzy Kruppe, "Rocznik Olsztyński" T. III, 1960 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Mirosława Gajewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kruppe (aut. dzieła rec.) s. 433-435
Komunikat z badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1963-1964 na cmentarzysku z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Niedanowie, w pow. nidzickim : (stanowisko 2) [cz. 2] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 559-560
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych, przeprowadzonych w 1970 r. na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Barbara Maciukiewicz-Czarnecka Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 619-630
Badania archeologiczne na cmentarzysku ciałopoalnym w Niedanowie, pow. Nidzica Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 624-625
"Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Grodki, pow. Działdowo", Łucja Okuliczowa, "Rocznik Olsztyński" T. III, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Łucja Okuliczowa (aut. dzieła rec.) s. 684-685
"Badania wykopaliskowe na grodzisku Łęcze, pow. Elbląg", Jan Dąbrowski, "Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 807-808
"Badania archeologiczne na terenie kościoła NMP w Elblągu w roku 1959", Mirosława Gajewska, Jerzy Kruppé, "Rocznik Elbląski" T. I, 1961 : [recenzja] Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa Mirosława Gajewska (aut. dzieła rec.) Jerzy Kruppé (aut. dzieła rec.) s. 808-809
Sprawozdanie z badań kurhanu z okresu lateńskiego w Rybnie, pow. Mrągowo (st. 2) w r. 1962 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 818-820
Wstępne sprawozdanie z badań w roku 1962 na cmentarzach z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Niedanowie, pow. Nidzica : (stanowisko 2) Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 820-823
Komunikat z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na cmentarzysku kurhanowym okresu późnorzymskiego w Żywej Wodzie, pow. Suwałki, w roku 1962 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 823-824