Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Zimniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i rozwój struktur Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce Stanisław Zimniak s. 7-34
"Zwycięstwo Maryi”" : próba zdefiniowania znaczenia "proroctwa" Augusta kard. Hlonda o zwycięstwie Maryi w kontekście posługi apostolskiej prymasa tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego Stanisław Zimniak s. 157-176
"El latido del bosque (Tchnienie lasu)" a powrót ad fontes w kontekście Kościoła i współczesnej kultury Lluis Duch Ewa J. Kaczyńska (tłum.) Stanisław Zimniak (tłum.) s. 203-213
"Il cardinale August J. Hlond, Primate di Polonia (1881-1948) : not sul suo operato apostolico", red. Stanisław Zimniak, Las-Roma 1999 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-263
"Il Primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell'epoca: la Seconda Guerra mondiale e la guerra fredda. Prymas Polski Kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2013 : [recenzja] Waldemar W. Żurek Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"L'educazione salesiana in Europa negli anni difficili del XX secolo. Atti del Seminario Europeo di Storia dell'Opera salesiana. Cracovia, 31 ottobre - 4 novembre 2007", red. G. Loparco, S. Zimniak, Rzym 2008 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Grazia Loparco (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 283-288
Proroctwo Kardynała Hlonda Marek T. Chmielewski Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Prymas Polski kard. August Hlond wobec wielkich konfliktów epoki: drugiej wojny światowej i zimnej wojny", red. L. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012 : [recenzja] Jan Pietrzykowski Leszek Kuk (aut. dzieła rec.) Stanisław Zimniak (aut. dzieła rec.) s. 411-415
Salezjańska działalność ks. Agusta Hlonda, Prymasa Polski Stanisław Zimniak s. 465-483