Znaleziono 17 artykułów

Damian Zimoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyczny wymiar bezrobocia Damian Zimoń s. 5-11
Odpowiedzialność za prawdę Damian Zimoń s. 5-7
Siedemdziesięciolecie Kościoła katowickiego Damian Zimoń s. 5-6
Sytuacja socjalna Polski na przykładzie Górnego Śląska jako wyzwanie duszpasterskie Damian Zimoń s. 5-16
Słowo wstępne Damian Zimoń s. 6-9
Katechumenat wobec potrzeb współczesnego katolicyzmu w Polsce Damian Zimoń s. 47-52
Liturgia w diecezji katowickiej w 5 lat po Synodzie Damian Zimoń s. 61-69
Wielka karta społecznej nauki Kościoła : homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w ATK z okazji Sympozjum "Sto lat encykliki Rerum novarum" (maj 1991) Damian Zimoń s. 63-65
Improwizacja czy rubrycystyka Damian Zimoń s. 66-69
Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w duchu liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku Damian Zimoń s. 75-109
Uczestnictwo wiernych we Mszy św. w ujęciu tradycyjnym na ziemiach polskich w XIX w. w świetle modlitewników i podręczników Damian Zimoń s. 135-164
Piękno zagrożone Damian Zimoń s. 140
    Zacytuj
  • Udostępnij
Odnowiona liturgia sakramentu bierzmowania Damian Zimoń s. 285-292
Prezbiterium diecezjalne a formacja przyszłych kapłanów Damian Zimoń s. 309-315
Informacje Stanisław Pisarek Damian Zimoń s. 319-320
Środki społecznego przekazu myśli w seminarium duchownym Damian Zimoń s. 337-342
"Czas zbawienia : rok liturgiczny A,B,C", Damian Zimoń, katowice 1992 : [recenzja] Roman Kempny Damian Zimoń (aut. dzieła rec.) s. 401-402