Znaleziono 6 artykułów

Mikołaj Zinczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza podstawowych czynników wydajności pracy w przemyśle w latach 1978—1985 Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 53-64
Próba wykorzystania dynamicznego modelu funkcji produkcji w planowaniu plonów na przykładzie woj. lubelskiego Mikołaj Zinczuk s. 87-100
Ekonomista : zawód atrakcyjny : w świetle badań Mirosława Grodzka Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 105-110
Ekonomiczne związki rolnictwa i przemysłu spożywczego z gospodarką narodową Mikołaj Zinczuk s. 145-157
Analiza przestrzennego zróżnicowania gałęzi przemysłu uspołecznionego w Polsce Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 253-258
Integracja przemysłu spożywczego z rolnictwem na przykładzie Kombinatu Przemysłowo-Rolnego „Fructopol” w Lublinie Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 411-419