Znaleziono 28 artykułów

Henryk Zins

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwsi zwolennicy Kopernika w Anglii epoki Szekspira Henryk Zins s. 25-37
International context of the creation of Bechuanaland Protectorate in 1885 Henryk Zins s. 33-47
Angielski wywóz sukna na Bałtyk w drugiej połowie XVI w. Henryk Zins s. 37-62
Joseph Conrad and the Early British Critics of Colonialism in the Congo Henryk Zins s. 41-54
Znaczenie Strefy Bałtyckiej dla angielskiego budownictwa okrętowego w drugiej połowie XVI wieku Henryk Zins s. 125-137
"Kardinal Stanislaus Hosius Bischof von Ermland und Herzog Albrecht von Preussen. Ihr Briefwechsel über das Konzil von Trient (1560-1562)", Münster Westfalen 1957 : [recenzja] Henryk Zins s. 131-132
"Walka Polski o obsadę biskupstwa warmińskiego na przełomie XV i XVI wieku na tle polityki zjednoczeniowej", Henryk Zins, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Vol. XII, 1957, 3 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Cecil J. Rhodes w opiniach historyków Henryk Zins s. 205-217
Sprawozdanie Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 8 czerwca 1967 do 21 marca 1968 r. Henryk Zins s. 211-214
Cecil Rhodes i powstanie Protektoratu Beczuany w 1885 roku Henryk ZIns s. 225-237
"Przez epoki i kontynenty", Henryk Zins,Lublin 1996 : [recenzja] Edward A. Mierzwa Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 226-228
Isaac Schapera, The Tswana and British Social Anthropology Henryk Zins s. 239-250
Z dziejów walk społecznych na Pomorzu Wschodnim w początkach reformacji : Elbląg, Królewiec Henryk Zins s. 253-267
"The Cambridge Economic History of Europe", t. 3, "Economic Organization and Policies in the Middle Ages", Cambridge 1963 : [recenzja] Henryk Zins s. 256-261
"Herzog Albrecht von Preussen und die Bischöfe von Ermland (1525-1568)", E. M. Wermter, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 29, 1957, h. 2 : [recenzja] Henryk Zins Ernst Manfred Wermter (aut. dzieła rec.) s. 262-263
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału Lubelskiego (7 V 1964 - 3 VI 1965) Henryk Zins s. 267-275
"Rocznik Olsztyński", 1958 Henryk Zins s. 314-316
Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres 30 III 1966 - 8 VI 1967 Henryk Zins s. 331-336
„Cecil Rhodes. Ekspansja brytyjska w Afryce pod koniec XIX wieku”, Henryk Zins, Gdańsk 2000 : [recenzja] Michał Leśniewski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 358-361
Kapituła fromborska w czasach Mikołaja Kopernika Henryk Zins s. 399-434
Sprawozdanie z działalności Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 6 VI 1965 do 10 III 1966 roku Henryk Zins s. 411-416
"Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku : walki społeczne w Prusach w początkach reformacji i ich geneza", Henryk Zins, Warszawa 1953 : [recenzja] Janusz Tazbir Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 515-518
Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira", Henryk Zins, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 593-595
"Szkice o Anglii i Afryce", Henryk Zins, Lublin 1978 : [recenzja] Tadeusz Jendryczko Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"W kręgu Mikołaja Kopernika", Henryk Zins, Lublin 1967 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Die kirchlichen Verhältnisse in Ermland während des späten Mittelalters", Gerhard Matern, Padernborn 1953 : [recenzja] Henryk Zins Gerhard Matern (aut. dzieła rec.) s. 611-615
"Polska w oczach Anglików, XIV-XVI w.", Henryk Zins, Warszawa 1974 : [recenzja] Zofia Libiszowska Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 662-665
"Studia z dziejów epoki renesansu", pod red. Henryka Zinsa, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Tygielski Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 865-866