Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Zioło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie kapitału intelektualnego w działalności innowacyjnej organizacji Katarzyna Zioło s. 23-29
Redemptorystowskie Dni Młodzieży : forma turystyki religijnej uwzględniająca potrzeby młodego pokolenia Katarzyna Zioło s. 67-76
Przedsiębiorczość społeczna : kluczowe czynniki rozwoju Katarzyna Zioło s. 147-156
Skuteczna motywacja pracowników i jej wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych Katarzyna Zioło s. 337-349
Marketing innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej Katarzyna Zioło s. 367-374