Znaleziono 6 artykułów

Sławomir Zonenberg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopisy stanowiące podstawę wydawniczą "Kroniki Pruskiej" Szymona Grunaua Sławomir Zonenberg s. 61-65
Źródła wykorzystane przez Jana Długosza w Chorografii do opisu ziem państwa zakonu niemieckiego Sławomir Zonenberg s. 103-110
Ślązacy z polskiej prowincji dominikańskiej na studiach w Wiedniu w XV i na początku XVI wieku Sławomir Zonenberg s. 111-124
Charakterystyka stanów i nacji w Kronice Pruskiej dominikanina Szymona Grunaua Sławomir Zonenberg s. 277-296
Rękopisy kronik krzyżackich z XVI-XIX wieku przechowywane w Centralnym Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu Sławomir Zonenberg s. 551-561
"Źródła do dziejów Pomorza Gdańskiego, Prus i zakonu krzyżackiego w "Rocznikach" Jana Długosza (do 1299 roku)", Sławomir Zonenberg, Toruń 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Sławomir Zonenberg (aut. dzieła rec.) s. 645-647