Znaleziono 3 artykuły

Jan Zuba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmienność produkcyjności powierzchni paszowej fizycznej i bonitacyjnej w tuczu świń w zależności od wybranych modeli żywienia Jan Zuba s. 301-311
Zmienność efektywności powierzchni paszowej fizycznej i bonitacyjnej w tuczu świń w zależności od wybranych modeli żywienia Jan Zuba s. 313-321
Produktywność i substytucja pasz w żywieniu świń w gospodarstwach indywidualnych przy różnej skali produkcji Jan Zuba Henryk Łucjan s. 339-353