Znaleziono 13 artykułów

Bronisław Wenanty Zubert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interkomunia w świetle nowego Kodeksu Bronisław Wenanty Zubert s. 13-29
U kolebki Kodeksu : refleksje nad redakcją nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego w 25. rocznicę jego promulgacji Bronisław Wenanty Zubert s. 57-69
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i nauce prawa w drugiej połowie XII wieku Bronisław Wenanty Zubert s. 71-126
Przeszkoda wieku do małżeństwa w dekretałach papieskich i literaturze kanonistycznej XIII wieku Bronisław Wenanty Zubert s. 123-166
Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego Bronisław Wenanty Zubert s. 144-153
"Tanulmanyok az egyhazi hazassages perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
"Ordensrecht. Sonderausgabe in Verbindung mit der Vereinigung Deutscher Ordensobern", Rudolf Henseler, Essen 1987 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert Rudolf Henseler (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Ordensrecht auf der Grundlage des Codex Iuris Canonici 1983 unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und Schweiz", B. Primeshofer, Freiburg i. B. 1988 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert B. Primeshofer (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1990 : [recenzja] Julian Kałowski Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 221-227
Wiedza konieczna a zgoda na małżeństwo sakramentalne Bronisław Wenanty Zubert s. 233-247
"Ius sequitur vitam. Studies in Canon Law presented to P.J.M. Huizing", Leuven 1991 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert s. 238-244
"Służba i dialog. Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17-18 X 1994)", pod red. Bronisława W. Zuberta i Elżbiety Szczot, Lublin 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Elżbieta Szczot (aut. dzieła rec.) Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 274-279
"Wiedza konieczna o heteroseksualności i trwałości małzeństwa kanonicznego i jurysprudencji: (1517-1917). Studium historycznoprawne", Bronisław Wenanty Zubert, Lublin 1985 : [recenzja] Marian Fąka Bronisław Wenanty Zubert (aut. dzieła rec.) s. 310-315