Znaleziono 4 artykuły

Edward Zwolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kim jest człowiek? : współczesna antropologia w świetle teologii", Wolfhart Pannenberg, tłum. Edward Zwolski i Danuta Szumska, Paris 1978 : [recenzja] Andrzej Śliwiński Wolfhart Pannenberg (aut. dzieła rec.) Danuta Szumska (aut. dzieła rec.) Edward Zwolski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
Typologia ustrojów w "Polityce" Arystotelesa : logika a historia Edward Zwolski s. 253-266
Philologia : przyczynek do badań nad kulturą intelektualistów antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i św. Augustyna Benedetto Bravo Andrzej Wyrobisz (tłum.) Edward Zwolski (tłum.) s. 367-405
W sprawie listy spartańskich Eurypentydów Edward Zwolski s. 481-484