Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Zwoznikow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Twórczość Aleksandra Puszkina w polskiej krytyce historycznoliterackiej", Hanna Kowalska, Aleksander Zwoznikow, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) Aleksander Zwoznikow (aut. dzieła rec.) s. 213