Znaleziono 20 artykułów

Sławomir Zych

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3-4
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Od Redakcji Sławomir Zych s. 3
Od Redakcji Sławomir Zych s. 9
Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462-1772 Kazimierz Szkaradek Sławomir Zych s. 27-49
Świątynie parafii Kolbuszowa w świetle akt wizytacyjnych z 1764 r. Stanisław Nabywaniec Sławomir Zych s. 117-128
Książę Jerzy Ignacy Lubomirski (1687-1753) i jego fundacje pobożne Stanisław Nabywaniec Sławomir Zych s. 139-148
"Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich", Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Marcin Nabożny Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Działalność duszpasterska ks. Wincentego Boczara Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 321-334
Ks. Władysław Wilk (1926-1983) : przyczynek do biografii Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 363-372
"Józef Batory (1914-1951) : osoba i pamięć", Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Kolbuszowa – Werynia 2014 : [recenzja] Łukasz Ożóg Bartosz Walicki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Pod opieką Maryi : ku koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z kościoła Świętego Krzyża w Rzeszowie", red. Władysław Jagustyn, Sławomir Zych, Rzeszów 2010 : [recenzja] Elżbieta Matyaszewska Władysław Jagustyn (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"Madonna z Puszczy : Sanktuarium Matki Bożej Patronki Leśników, Pani Ziemi Kolbuszowskiej w Ostrowach Tuszowskich", red. Edward Gigilewicz, Waldemar Pałęcki, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2012 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Gigilewicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Słąwomir Zych Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 442
"W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym : istota i metodologia", red. Sławomir Zych, Bartosz Walicki, Lublin-Sokołów Małopolski 2015 : [recenzja] Piotr Ożóg Bartosz Walicki Sławomir Zych s. 483-487
"Zabytkowa kaplica grobowa rodziny Hupków", Wiesław Augustyn, Sławomir Zych, Kolbuszowa 2016 : [recenzja] Agnieszka Pokrzyszka-Prażmo Wiesław Augustyn (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 493-494
"Dobre drzewo rodzi dobre owoce... Zarys dziejów parafii rzymskokatolickiej w Rozborzu Okrągłym", Edward Białogłowski, Sławomir Zych, Rzeszów 2015 : [recenzja] Bartosz Walicki Edward Białogłowski (aut. dzieła rec.) Sławomir Zych (aut. dzieła rec.) s. 505-506