Znaleziono 6 artykułów

Danuta Zydorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pontifikał płocki z XII wieku [Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938 Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29] : studium liturgiczno-źródłoznawcze", edycja tekstu, oprac. i do druku przygotował ks. Antoni Podleś, Płock 1986 : [recenzja] Danuta Zydorek Antoni Podleś (aut. dzieła rec.) s. 106-108
Cielesność człowieka w świetle średniowiecznych przekazów Danuta Zydorek s. 121-130
"Spominki pilzneńskie" z przełomu XV i XVI wieku", Zofia Kowalska-Urbankowa, "Studia Historyczne" 29 (1986), z. 3 (114), s. 445-457 : [recenzja] Danuta Zydorek Zofia Kowalska-Urbankowa (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 roku : diariusze i inne materiały", przygotowała Ilona Czamańska, przy współpracy Danuty Zydorek, wstęp i komentarze Ilona Czamańska, Leszno 1998 : [recenzja] Andrzej Dziubiński Ilona Czamańska (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Kronika polska", Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), przeł. i oprac. Brygida Kürbis, indeks sporządziła Danuta Zydorek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Mistrz Wincenty (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi", oprac. i edycja Brygida Kürbis z zespołem: Bogdan Bolz, Bogusław Nadolski, Danuta Zydorek, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Michałowski Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.) Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 225-228