Znaleziono 8 artykułów

Michał Zytka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Portrayal of Anastasius I (491–518) in the ‘Church History’ by Theodore Lector : A Few Remarks Mirosław J. Leszka Michał Zytka (tłum.) s. 73-82
Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547) Małgorzata Baczyńska Bogusław Andrzej Baczyński Zofia Brzozowska (tłum.) Andrzej Kompa (tłum.) Michał Zytka (tłum.) s. 197-212
"Uczniowie Apostołów Słowian. Siedmiu Świętych Mężów [Disciples of the Apostles of the Slavs. The Seven Holy Men]", ed. Małgorzata Skowronek, Georgi Minczew, Kraków 2010 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Kirił Marinow Georgi Minczew (aut. dzieła rec.) Małgorzata Skowronek (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 226-228
"Inter duas potestas. Polityka religijna Teodoryka Wielkiego", Monika Ożóg, Kraków 2012 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 233-235
"The Emperor Zeno Religion and Politics", Rafał Kosiński, Cracow 2010 : [recenzja] Rafał Kosiński Mirosław J. Leszka Michał Zytka (tłum.) s. 235-236
"Ciril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem", Vladimír Vavřínek, Vysehrad 2013 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Vladimír Vavřínek (aut. dzieła rec.) Michał Zytka (tłum.) s. 235-236
"The Eunuch in Byzantine History and Society", Shaun Tougher, Abingdon-New York 2008 : [recenzja] Michał Zytka Shaun Tougher (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Emperor and author: The writings of Julian the Apostate", eds. Nicholas Baker-Brian, Shaun Tougher, Cardiff 2012 : [recenzja] Michał Zytka Nicholas Baker-Brian (aut. dzieła rec.) Shaun Tougher (aut. dzieła rec.) s. 262-267