Znaleziono 2 artykuły

Velasio de Paolis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nuovo dizionario di diritto canonico", a cura di C. Coral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Milano 1993 : [recenzja] Janusz Kowal Gianfranco Ghirlanda (aut. dzieła rec.) Velasio De Paolis (aut. dzieła rec.) Carlos Coral Salvador (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"La vita consacrata nella chiesa", Velasio de Paolis, Venezia 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul Velasio de Paolis (aut. dzieła rec.) s. 467-472